Statoil med gasskampanje


På Statoils nettsider kan du se video om Statoils gassmaskin.

Mandag 17. januar startet Statoil en markedskampanje for økt bruk av naturgass i Europa.

Annonse

I kampanjen markerer også Statoil sine mer enn 30 år som pålitelig gassleverandør til Europa.

- Naturgass må stå sentralt i å løse Europas energiutfordringer framover, sier Rune Bjørnson, direktør for naturgass i Statoil, i en artikkel som er publisert på Statoils nettsider.

Han sier at naturgassen leverer på utfordringer knyttet til konkurransekraft, forsyningssikkerhet og klima.


Sentral rolle i EUs energimiks

Statoil fremhever at naturgass er spesielt attraktiv til generering av elektrisitet.

- Dette fordi gass er svært konkurransedyktig, baserer seg på kjent teknologi og har de laveste CO2-utslippene sammenliknet med andre fossile energikilder, sier Bjørnson.

Helge Lund har flere ganger har sagt at naturgass er løsningen for å håndtere økende energietterspørsel samtidig som CO2-utslippene må reduseres. Bjørnson følger opp:

- Vi mener naturgass må ha en sentral rolle i EUs energimiks på lang sikt fordi gass konkurrerer godt i forhold til pris, har relativt lave CO2-utslipp og er en energikilde som finnes i store mengder, konkluderer Bjørnson.Rune Bjørnson, direktør for naturgass i Statoil.
Foto: Øyvind Hagen

Klikk her for å bestille abonnement på Gassmagasinet

Les Gassmagasinet her

På forsiden nå

170 000 tonn i reduserte CO2-utslipp

Skangass har åpnet ny mottaksterminal for LNG (flytende naturgass) i Lysekil, Sverige. Bruk av LNG innebærer en årlig reduksjon i klimautslipp på 170 000 tonn karbondioksid (CO2) hos de to største kundene av terminalen.

Vil bygge pilotanlegg for biogass

Biogass er et tiltak som reduserer klimagassutslippene i Norge samtidig som det bidrar til å redusere utslipp av lokal luftforurensning og som kan redusere støyplage fra tunge kjøretøy.

Bekymret for brannsikkerheten

Brannforskere ønsker debatt om innelukkede plattformer.

- Stimulerer vekst i Nord-Norge

AGA fortsetter å etablere nye produksjonsanlegg i Norge.