Statoil med gasskampanje


På Statoils nettsider kan du se video om Statoils gassmaskin.

Mandag 17. januar startet Statoil en markedskampanje for økt bruk av naturgass i Europa.

Annonse

I kampanjen markerer også Statoil sine mer enn 30 år som pålitelig gassleverandør til Europa.

- Naturgass må stå sentralt i å løse Europas energiutfordringer framover, sier Rune Bjørnson, direktør for naturgass i Statoil, i en artikkel som er publisert på Statoils nettsider.

Han sier at naturgassen leverer på utfordringer knyttet til konkurransekraft, forsyningssikkerhet og klima.


Sentral rolle i EUs energimiks

Statoil fremhever at naturgass er spesielt attraktiv til generering av elektrisitet.

- Dette fordi gass er svært konkurransedyktig, baserer seg på kjent teknologi og har de laveste CO2-utslippene sammenliknet med andre fossile energikilder, sier Bjørnson.

Helge Lund har flere ganger har sagt at naturgass er løsningen for å håndtere økende energietterspørsel samtidig som CO2-utslippene må reduseres. Bjørnson følger opp:

- Vi mener naturgass må ha en sentral rolle i EUs energimiks på lang sikt fordi gass konkurrerer godt i forhold til pris, har relativt lave CO2-utslipp og er en energikilde som finnes i store mengder, konkluderer Bjørnson.Rune Bjørnson, direktør for naturgass i Statoil.
Foto: Øyvind Hagen

Klikk her for å bestille abonnement på Gassmagasinet

På forsiden nå

Norsk gass økte markedsandelen i EU

Fjoråret ble nok et begredelig år for gassetterspørselen og -forbruket i de 28 EU-landene: Fallet var på hele 11,2 prosent og endte på 409 BCM, eller ca 4 418 TWh, ned fra henholdsvis 460 BCM og 4 976 TWh i 2013. Men Russland-Ukraina-krisen gjorde...

Fjerde strake over 100 BCM til Europa

For fjerde året på rad leverer den norske “gassmaskinen” godt over 100 BCM tørrgass og LNG gjennom rørledninger og ombord på skip. I praksis betyr det at norsk sokkel eksporterte nærmere 1200 TWh gassenergi til Europa og verden like sør til Argentina.....

Milepæler mot 2100: Gass størst i verdens energimix i 2030?

Allerede om seks år vil hydrogenbiler bli solgt i markedet på kommersiell basis, uten noen former for subsidier. Og naturgass vil rase forbi både olje og kull og innta posisjonen som verdens ledende energikilde i 2030, altså bare om 15-16 år. Og om 45 år...

Store oppgaver venter i en ekspansiv, global energiindustri

Det venter mange og store oppgaver for påtroppende generalsekretær i IGU, Pål Rasmussen. Den brede kontaktflaten mot verdensledende organisasjoner som Verdensbanken, FN, G20-landene og International Energy Forum skal styrkes. - Vi har også en stor...