Statoil med gasskampanje


På Statoils nettsider kan du se video om Statoils gassmaskin.

Mandag 17. januar startet Statoil en markedskampanje for økt bruk av naturgass i Europa.

Annonse

I kampanjen markerer også Statoil sine mer enn 30 år som pålitelig gassleverandør til Europa.

- Naturgass må stå sentralt i å løse Europas energiutfordringer framover, sier Rune Bjørnson, direktør for naturgass i Statoil, i en artikkel som er publisert på Statoils nettsider.

Han sier at naturgassen leverer på utfordringer knyttet til konkurransekraft, forsyningssikkerhet og klima.


Sentral rolle i EUs energimiks

Statoil fremhever at naturgass er spesielt attraktiv til generering av elektrisitet.

- Dette fordi gass er svært konkurransedyktig, baserer seg på kjent teknologi og har de laveste CO2-utslippene sammenliknet med andre fossile energikilder, sier Bjørnson.

Helge Lund har flere ganger har sagt at naturgass er løsningen for å håndtere økende energietterspørsel samtidig som CO2-utslippene må reduseres. Bjørnson følger opp:

- Vi mener naturgass må ha en sentral rolle i EUs energimiks på lang sikt fordi gass konkurrerer godt i forhold til pris, har relativt lave CO2-utslipp og er en energikilde som finnes i store mengder, konkluderer Bjørnson.Rune Bjørnson, direktør for naturgass i Statoil.
Foto: Øyvind Hagen

Klikk her for å bestille abonnement på Gassmagasinet

Mer om Eksport

På forsiden nå

Norsk gass økte markedsandelen i EU

Fjoråret ble nok et begredelig år for gassetterspørselen og -forbruket i de 28 EU-landene: Fallet var på hele 11,2 prosent og endte på 409 BCM, eller ca 4 418 TWh, ned fra henholdsvis 460 BCM og 4 976 TWh i 2013. Men Russland-Ukraina-krisen gjorde...

Milepæler mot 2100: Gass størst i verdens energimix i 2030?

Allerede om seks år vil hydrogenbiler bli solgt i markedet på kommersiell basis, uten noen former for subsidier. Og naturgass vil rase forbi både olje og kull og innta posisjonen som verdens ledende energikilde i 2030, altså bare om 15-16 år. Og om 45 år...

Fjerde strake over 100 BCM til Europa

For fjerde året på rad leverer den norske “gassmaskinen” godt over 100 BCM tørrgass og LNG gjennom rørledninger og ombord på skip. I praksis betyr det at norsk sokkel eksporterte nærmere 1200 TWh gassenergi til Europa og verden like sør til Argentina.....

Store oppgaver venter i en ekspansiv, global energiindustri

Det venter mange og store oppgaver for påtroppende generalsekretær i IGU, Pål Rasmussen. Den brede kontaktflaten mot verdensledende organisasjoner som Verdensbanken, FN, G20-landene og International Energy Forum skal styrkes. - Vi har også en stor...